Skip to main content

สินค้าของเรา

เคส ใส่ POKEBALL PLUS มี ตัวล๊อกให้จับ โปเกมอน ออโต้ ได้

เคส ใส่ Pokeball Plus มี ตัวล๊อกให้จับ โปเกมอน ออโต้ ได้

300 บาท รวมค่าขนส่ง

เคส ใส่ สำหรับใส่ Pokeball Plus มี ตัวล๊อกให้จับ โปเกมอน ออโต้ ได้ หรือปรับเป็นจับมือ กดเองก็ได้ วัสดุเป็น PLA พลาสติก เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม งานปริ้น จาก 3D Printer

เคสใส่ Pokemon Go Plus ให้จับ Auto แบบไม่ต้องโมเครื่อง 100 บาท รวมส่งครับ

100 บาท รวมค่าขนส่ง

เคสใส่ Pokemon Go Plus ให้จับ Auto แบบไม่ต้องโมเครื่อง 100 บาท รวมส่งครับ