Skip to main content

Top 10 โปเกมอนธาตุมังกร ที่ดีที่สุด ใช้ตียิม ตีบอส

 

โปเกมอน ธาตุแมลง ในการคัดเลือก จะคัดจากการคำนวณ จาก  DPS(Damage Per Second การสร้างความเสียหายต่อวินาที) และ TDO(Total Damage Output การสร้างความเสียหายทั้งหมด) โดยอาศัยข้อมูลจากเว็บต่างประเทศ  เนื่องจากบางตัวเป็นโปเกมอนสองธาตุ ท่าบางท่าอาจถูกจัดอันดับอยู่ที่ธาตุอื่นได้  ซึ่งการจัดอันดับนี้เหมาะกับการตียิม ตีบอสในส่วนของ PVP จะต่างออกไป ในแต่ละลีก ซึ่งสามารถดูได้ที่  โปเกมอน สำหรับ PVP พร้อมท่าแนะนำ  

*รายชื่อจัดอันดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโปเกมอนชุดใหม่เข้ามา

อันดับ 1
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Mega  Houndoom 

Snarl
บาร์กเอาต์
 Foul Play
หลอกลวง
 20.07   813.91 6576.85
Mega Houndoom เป็นโปเกมอน มืด และ ไฟ CP สูงสุด 4344 , พบในภูมิภาค Johto (Gen 2 ) Mega Houndoom แพ้ท่าโจมตีธาตุ  ต่อสู้, ดิน, หิน และ น้ำ Houndoom บูตอากาศหมอกและแดด

อันดับ 2
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Mega Gyarados

Bite 
กัดติด
Crunch
กัดขย้ำ
18.04 17.68 5867.69
Mega Gyarados เป็นโปเกมอนธาตุ น้ำ และ มืดมี CP สูงสุด5332 , พบในภูมิภาคคันโต(Gen 1 ) Mega Gyarados แพ้ท่าโจมตีธาตุ แมลง, ไฟฟ้า, นางฟ้า, ต่อสู้และพืช  บูตสภาพอากาศฝนและหมอก 

อันดับ 3
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Tyranitar

Bite
กัดติด
Crunch
กัดขย้ำ
17.54  926.65 5003.69
Shadow  Tyranitar เป็นโปเกมอน หิน และ มืด มีCP สูงสุด4335 , 2 พบในภูมิภาคJohto (Gen 2 ) ShadowTyranitar แพ้ท่าโจมตีธาตุ แมลง, นางฟ้า,ต่อสู้, พืช ดิน เหล็กและน้ำ ท่าของ Tyranitar บูตสภาพอากาศที่มีเมฆมากและหมอกบางส่วน 

อันดับ 4
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Darkrai

Snarl
บาร์กเอาต์
Dark Pulse
คลื่นชั่วร้าย
18.46 727.98  4580.58
Darkrai เป็นโปเกมอนมายา ธาตุมือ มีCP สูงสุด 4227 พบในภูมิภาคSinnoh (Gen 4 ) Darkrai แพ้ท่าโจมตีธาตุ  แมลง, นางฟ้า และ ต่อสู้ ท่าของ Darkrai บูตอากาศ หมอก

อันดับ 5
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Weavile 

Snarl
บาร์กเอาต์
Foul Play
หลอกลวง
19.03 654.74 4510.35
Shadow Weavile เป็นโปเกมอน มืด และ น้ำแข็ง มี CP สูงสุด3397 , พบในภูมิภาคSinnoh (Gen 4 ) Shadow Weavile แพ้ท่าโจมตีธาตุ นางฟ้า, ต่อสู้, ไฟ, หินและเหล็ก ท่าของ Weavile บูตสภาพอากาศหมอกและหิมะ 

อันดับ 6
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Absol

Snarl
บาร์กเอาต์
Dark Pulse
คลื่นชั่วร้าย
19.65 466.07 3536.60
Shadow Absol เป็นโปเกมอนธาตุ มืด มี CP สูงสุด2,856  พบในภูมิภาค Hoenn (Gen 3 ) Shadow Absol แพ้ท่าโจมตีธาตุ  แมลง, นาฟ้า และ ต่อสู้ ท่าโจมตีของ Absol บูตสภาพอากาศหมอก 

อันดับ 7
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Houndoom

Snarl
บาร์กเอาต์
Foul Play
หลอกลวง
18.29 563.60 3449.86
Shadow Houndoom เป็นโปเกม่อนธาตุ มืด และ ไฟCP สูงสุด2,979 พบในภูมิภาค Johto (Gen 2 ) Shadow Houndoom แพ้ท่าโจมตีธาตุ  ต่อสู้, ดิน, หิน และ น้ำ Houndoom บูตอากาศหมอกและแดด 

อันดับ 8
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Honchkrow

Snarl
บาร์กเอาต์
Brave Bird
เบรฟเบิร์ด
18.50 517.30 3275.08
Honchkrow เป็นโปเกมอนธาตุ มืด และ บิน CP สูงสุด3065 ,พบในภูมิภาค Sinnoh (Gen 4 ) Honchkrow แพ้ท่าโจมตีธาตุ ไฟฟ้า, นางฟ้า, น้ำแข็ง และ หิน Honchkrow บูตสภาพอากาศที่มีหมอกและลมแรง

อันดับ 9
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Tyranitar

Bite

กัดติด

Crunch

กัดขย้ำ

15.76 832.52 3259.99
Tyranitar เป็นโปเกมอน หิน และ มืด มีCP สูงสุด4335 , 2 พบในภูมิภาคJohto (Gen 2 ) ShadowTyranitar แพ้ท่าโจมตีธาตุ แมลง, นางฟ้า,ต่อสู้, พืช ดิน เหล็กและน้ำ ท่าของ Tyranitar บูตสภาพอากาศที่มีเมฆมากและหมอกบางส่วน 

อันดับ 10
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Weavile

Snarl
บาร์กเอาต์

Foul Play
หลอกลวง
16.79 577.78 2735.24
Weavile เป็นโปเกมอน มืด และ น้ำแข็ง มี CP สูงสุด3397 , พบในภูมิภาคSinnoh (Gen 4 ) Shadow Weavile แพ้ท่าโจมตีธาตุ นางฟ้า, ต่อสู้, ไฟ, หินและเหล็ก ท่าของ Weavile บูตสภาพอากาศหมอกและหิมะ

 

 

Top 10 โปเกมอนธาตุมืด ที่ดีที่สุด ใช้ตียิม ตีบอส

 l top 10 dark type pokemon in pokemon go

โปเกมอน ธาตุแมลง ในการคัดเลือก จะคัดจากการคำนวณ จาก  DPS(Damage Per Second การสร้างความเสียหายต่อวินาที) และ TDO(Total Damage Output การสร้างความเสียหายทั้งหมด) โดยอาศัยข้อมูลจากเว็บต่างประเทศ  เนื่องจากบางตัวเป็นโปเกมอนสองธาตุ ท่าบางท่าอาจถูกจัดอันดับอยู่ที่ธาตุอื่นได้  ซึ่งการจัดอันดับนี้เหมาะกับการตียิม ตีบอสในส่วนของ PVP จะต่างออกไป ในแต่ละลีก ซึ่งสามารถดูได้ที่  โปเกมอน สำหรับ PVP พร้อมท่าแนะนำ  

*รายชื่อจัดอันดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโปเกมอนชุดใหม่เข้ามา

อันดับ 1
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Mega  Houndoom 

Snarl
บาร์กเอาต์
 Foul Play
หลอกลวง
 20.07   813.91 6576.85
Mega Houndoom เป็นโปเกมอน มืด และ ไฟ CP สูงสุด 4344 , พบในภูมิภาค Johto (Gen 2 ) Mega Houndoom แพ้ท่าโจมตีธาตุ  ต่อสู้, ดิน, หิน และ น้ำ Houndoom บูตอากาศหมอกและแดด

อันดับ 2
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Mega Gyarados

Bite 
กัดติด
Crunch
กัดขย้ำ
18.04 17.68 5867.69
Mega Gyarados เป็นโปเกมอนธาตุ น้ำ และ มืดมี CP สูงสุด5332 , พบในภูมิภาคคันโต(Gen 1 ) Mega Gyarados แพ้ท่าโจมตีธาตุ แมลง, ไฟฟ้า, นางฟ้า, ต่อสู้และพืช  บูตสภาพอากาศฝนและหมอก 

อันดับ 3
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Tyranitar

Bite
กัดติด
Crunch
กัดขย้ำ
17.54  926.65 5003.69
Shadow  Tyranitar เป็นโปเกมอน หิน และ มืด มีCP สูงสุด4335 , 2 พบในภูมิภาคJohto (Gen 2 ) ShadowTyranitar แพ้ท่าโจมตีธาตุ แมลง, นางฟ้า,ต่อสู้, พืช ดิน เหล็กและน้ำ ท่าของ Tyranitar บูตสภาพอากาศที่มีเมฆมากและหมอกบางส่วน 

อันดับ 4
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Darkrai

Snarl
บาร์กเอาต์
Dark Pulse
คลื่นชั่วร้าย
18.46 727.98  4580.58
Darkrai เป็นโปเกมอนมายา ธาตุมือ มีCP สูงสุด 4227 พบในภูมิภาคSinnoh (Gen 4 ) Darkrai แพ้ท่าโจมตีธาตุ  แมลง, นางฟ้า และ ต่อสู้ ท่าของ Darkrai บูตอากาศ หมอก

อันดับ 5
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Weavile 

Snarl
บาร์กเอาต์
Foul Play
หลอกลวง
19.03 654.74 4510.35
Shadow Weavile เป็นโปเกมอน มืด และ น้ำแข็ง มี CP สูงสุด3397 , พบในภูมิภาคSinnoh (Gen 4 ) Shadow Weavile แพ้ท่าโจมตีธาตุ นางฟ้า, ต่อสู้, ไฟ, หินและเหล็ก ท่าของ Weavile บูตสภาพอากาศหมอกและหิมะ 

อันดับ 6
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Absol

Snarl
บาร์กเอาต์
Dark Pulse
คลื่นชั่วร้าย
19.65 466.07 3536.60
Shadow Absol เป็นโปเกมอนธาตุ มืด มี CP สูงสุด2,856  พบในภูมิภาค Hoenn (Gen 3 ) Shadow Absol แพ้ท่าโจมตีธาตุ  แมลง, นาฟ้า และ ต่อสู้ ท่าโจมตีของ Absol บูตสภาพอากาศหมอก 

อันดับ 7
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Shadow Houndoom

Snarl
บาร์กเอาต์
Foul Play
หลอกลวง
18.29 563.60 3449.86
Shadow Houndoom เป็นโปเกม่อนธาตุ มืด และ ไฟCP สูงสุด2,979 พบในภูมิภาค Johto (Gen 2 ) Shadow Houndoom แพ้ท่าโจมตีธาตุ  ต่อสู้, ดิน, หิน และ น้ำ Houndoom บูตอากาศหมอกและแดด 

อันดับ 8
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Honchkrow

Snarl
บาร์กเอาต์
Brave Bird
เบรฟเบิร์ด
18.50 517.30 3275.08
Honchkrow เป็นโปเกมอนธาตุ มืด และ บิน CP สูงสุด3065 ,พบในภูมิภาค Sinnoh (Gen 4 ) Honchkrow แพ้ท่าโจมตีธาตุ ไฟฟ้า, นางฟ้า, น้ำแข็ง และ หิน Honchkrow บูตสภาพอากาศที่มีหมอกและลมแรง

อันดับ 9
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Tyranitar

Bite

กัดติด

Crunch

กัดขย้ำ

15.76 832.52 3259.99
Tyranitar เป็นโปเกมอน หิน และ มืด มีCP สูงสุด4335 , 2 พบในภูมิภาคJohto (Gen 2 ) ShadowTyranitar แพ้ท่าโจมตีธาตุ แมลง, นางฟ้า,ต่อสู้, พืช ดิน เหล็กและน้ำ ท่าของ Tyranitar บูตสภาพอากาศที่มีเมฆมากและหมอกบางส่วน 

อันดับ 10
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Weavile

Snarl
บาร์กเอาต์

Foul Play
หลอกลวง
16.79 577.78 2735.24
Weavile เป็นโปเกมอน มืด และ น้ำแข็ง มี CP สูงสุด3397 , พบในภูมิภาคSinnoh (Gen 4 ) Shadow Weavile แพ้ท่าโจมตีธาตุ นางฟ้า, ต่อสู้, ไฟ, หินและเหล็ก ท่าของ Weavile บูตสภาพอากาศหมอกและหิมะ

 

 

Top 10 โปเกมอนธาตุแมลง ที่ดีที่สุด ใช้ตียิม ตีบอส

 l top10 pokemon bug type

โปเกมอน ธาตุแมลง ในการคัดเลือก จะคัดจากการคำนวณ จาก  DPS(Damage Per Second การสร้างความเสียหายต่อวินาที) และ TDO(Total Damage Output การสร้างความเสียหายทั้งหมด) โดยอาศัยข้อมูลจากเว็บต่างประเทศ  เนื่องจากบางตัวเป็นดปเกมอนสองธาตุ ท่าบางท่าอาจถูกจัดอันดับอยู่ที่ธาตุอื่นได้  ซึ่งการจัดอันดับนี้เหมาะกับการตียิม ตีบอสในส่วนของ PVP จะต่างออกไป ในแต่ละลีก ซึ่งสามารถดูได้ที่  โปเกมอน สำหรับ PVP พร้อมท่าแนะนำ  

*รายชื่อจัดอันดับ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีโปเกมอนชุดใหม่เข้ามาเช่น Pinsir Mega ขณะเขียนยังไม่มี เช่น Golisopod , Buzzwole, Pheromosa

อันดับ 1
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Beedrill (Mega)

Bug Bite 
แมลงกัด
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
 19.07  546.75 3790.45
Mega Beedrill เป็นเป็นโปเกมอน แมลงและ   พิษ  มี CPสูงสุดคือ 3824  พบในภูมิภาคคันโต (Gen 1) Mega Beedrill แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ, บิน, พลังจิต และ หิน  Beedrill จะบูตอากาศฝนตกและมีเมฆมาก 

อันดับ 2
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Pinsir (Shadow)

Fury Cutter
ตัดต่อเนื่อง
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
18.04 625.71 3671.11
Shadow Pinsir เป็นเป็นโปเกมอน แมลง มี CPสูงสุดคือ 3345  พบในภูมิภาคคันโต (Gen 1) Shadow Pinsir แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ, บิน และ หิน  Pinsir จะบูตอากาศฝนตก 

อันดับ 3
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม
pokemon icon 015 51

Scizor (Shadow)

Fury Cutter
ตัดต่อเนื่อง
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
16.09 583.43 2428.38
Shadow Scizor เป็นเป็นโปเกมอน แมลง และเหล็ก  มี CPสูงสุดคือ 3393  พบในภูมิภาคโจโต (Gen 2) Shadow Scizor แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ,   Scizor จะบูตอากาศฝนตกและหิมะ 

อันดับ 4
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Normal Genesect

Fury Cutter
ตัดต่อเนื่อง
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
14.96 599.16 2007.08
Normal Genesect เป็นเป็นโปเกมอน แมลง และเหล็ก  มี CPสูงสุดคือ 3791  พบในภูมิภาคยูโนวา (Gen 5) Genesect  แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ,   Genesect จะบูตอากาศฝนตกและหิมะ 

อันดับ 5
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Pinsir 

Fury Cutter
ตัดต่อเนื่อง
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
18.04 625.71 1803.91
Pinsir เป็นเป็นโปเกมอน แมลง มี CPสูงสุดคือ 3345  พบในภูมิภาคคันโต (Gen 1) Pinsir แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ, บิน และ หิน  Pinsir จะบูตอากาศฝนตก 

อันดับ 6
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Scizor

Fury Cutter
ตัดต่อเนื่อง
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
14.43 523.54 1574.61
Scizor เป็นเป็นโปเกมอน แมลง และเหล็ก  มี CPสูงสุดคือ 3393  พบในภูมิภาคโจโต (Gen 2) Scizor แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ,   Scizor จะบูตอากาศฝนตกและหิมะ 

อันดับ 7
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Yanmega

Fury Cutter
ตัดต่อเนื่อง
 X-Scissor
ซิสเซอร์ครอส
14.96 599.16 1569.29
Yanmega เป็นเป็นโปเกมอน แมลง มี CPสูงสุดคือ 3330  พบในภูมิภาคโจโต (Gen 4) Yanmega  แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟฟ้า ,ไฟ, บิน,น้ำแข็ง,และหิน  Yanmega จะบูตอากาศฝนตกและลม 

อันดับ 8
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Forretress (Shadow)

Bug Bite 
แมลงกัด
 Heavy Slam
เฮฟวีบอมเบอร์
13.68 584.11 1494.67
Shadow Forretress  เป็นเป็นโปเกมอน แมลง และแหล็ก มี CPสูงสุดคือ 2580  พบในภูมิภาคชินโอ(Gen 2) Forretress  แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ,   Forretress จะบูตอากาศฝนตกและหิมะ 

อันดับ 9
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Escavalier

Bug Bite
แมลงกัด
 Megahorn
เมก้าฮอร์น
13.93 520.86 1408.47
Escavalier เป็นเป็นโปเกมอน แมลง  และ แหล็ก มี CPสูงสุดคือ 3266  พบในภูมิภาคยูโนวา(Gen 5) Escavalier  แพ้ท่าโจมตีประเภท ไฟ  Escavalier จะบูตอากาศฝนตกและหิมะ 

อันดับ 10
โปเกมอนท่าเร็วท่าชาร์จDPSTDOรวม

pokemon icon 015 51

Heracross

Struggle Bug 
การต่อต้านของแมลง
 Megahorn
เมก้าฮอร์น
13.68 541.40 1407.73
Heracross  เป็นเป็นโปเกมอน แมลง และ ต่อสู้ มี CPสูงสุดคือ 3506  พบในภูมิภาคคันโต(Gen 1) Heracross  แพ้ท่าโจมตีประเภท ไนางฟ้า, ไฟ, บิน และ พลังจิต  Heracross จะบูตอากาศฝนตกและเมฆมาก