รูปโปเกมอนเควส
Magikarp

Catch 10 Pokémon 
จับโปเกมอน 10 ตัว

Sandshrew

Catch 15 Pokémon
จับโปเกมอน 15 ตัว

Dratini

Catch a Dragon-type Pokémon
จับโปเกมอนธาตุมังกร 1 ตัว

Poochyena

Catch 3 different species of Dark-type Pokémon 
จับโปเกมอนธาตุมืด 3 ชนิด

Drowzee

Catch 3 different species of Psychic-type Pokémon
จับโปเกมอนธาตุพลังจิต 3 ชนิด

Seel

Catch 4 Grass- or Ice-type Pokémon
จับโปเกมอน ธาตุพืช หรือ น้ำแข็ง 4 ตัว

Marill

Catch 5 Fairy-type Pokémon
จับโปเกมอนธาตุนางฟ้า 5 ตัว

Zigzagoon

Catch 5 Normal-type Pokémon

จับโปเกมอนธาตุ ธรรมดา

Doduo

Catch 3 Fire , Water, or Electric-type Pokémon
จับโปเกมอน ไฟ น้ำ หรือ ไฟฟ้า 3 ตัว

Lorem ipsum dolor sit amet.