• หน้าแรก
  • ข่าว Pokemon Go
  • ข่าว Pokemon Go
  • ฉลอง ภาคเสริม ซอร์ด แอนด์ ชีล จะมีเนงิกะไนท์ โพนีตะในร่างกาลาร์ ออกมา พร้มวีธีโวร่างคาโมเนกิ เป็นเนงิกะไนท์

ติดต่อ ผู้ดูแลที่ pokemongotrainerthai@gmail.com

facebook https://www.facebook.com/pokemongotrainerthai