ติดต่อ ผู้ดูแลที่ pokemongotrainerthai (at) gmail.com

facebook : pokemongotrainerthai
youtube :  PoGOTrainer