ลงลุย โปเกมอน โก Ultra League Season 1 : GO Battle League
Go battle league : Genesect Team
Go battle league : Genesect Team
1337 sec.
Views: 38
Ivysaur VS Venusaur
Ivysaur VS Venusaur
62 sec.
Views: 17
Pokemon Go : Raichu (alola) Bird killer

Go Battle Steelix Lanturn Tangrowth VS Registeel Altaria Azumarill
Pokemon Go PVP  ทีม ชุดประหยัด Magcargo ,Azumarill, Ferrothorn
Pikachu i choose you
Pikachu i choose you
203 sec.
Views: 19
พิคาชู ฉันเลือก ตาย

Pokemon Go PVP Altaria, Registeel, Poliwrath VS Skarmory, Dragonair, Ivysaur
Pokemon Go PVP กับทีม ยาจก Ivysaur ,Registeel, Dragonair
PVP ค้างแต่สู้ได้ อย่าหัวร้อน ยิ่งหัวร้อน ยิ่งแพ้ใจเย็นๆ
Ferrothorn VS Azumarill ,Altaria